มองไม่เห็นเพจ Facebook & Instagram ทำอย่างไร?

เเก้ปัญหาเชื่อมต่อ Facebook เพจ เเละมองไม่เห็น Facebook เพจ อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้

1. ร้านค้าของคุณยังไม่ได้เปิดการเข้าถึงเพจกับเเอพ Kaojao

2. ไม่ได้เป็นผู้ดูแลเพจ (Admin)

3. แอพ Kaojao มองไม่เห็นเพจ แก้ไขด้วยการลบแอพอื่นทั้งหมดและ Kaojao ทิ้ง แล้วกดเชื่อมต่อใหม่

4. บัญชีร้านค้า Instagram ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น บัญชีธุรกิจ หรือ ครีเอเตอร์

โดยรายละเอียดในการแก้ไขมีดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ต้องการเพิ่มร้านค้าใหม่ แต่มองไม่เห็นเพจ ให้ตรวจสอบว่าเพจ Facebook เพจของคุณ ได้เปิดการเข้าถึงไว้หรือไม่

ไปที่ Facebook ส่วนตัวจากนั้นเลือก “การตั้งค่า”

เลือก “การผสานรวมธุรกิจ” จากนั้นเลือก “ดูเเละเเก้ไข”

ตรวจสอบว่าได้เลือกเพจที่ต้องการจะเพิ่มหรือไม่ ถ้ายังให้กดเลือกเพจที่ต้องการเชื่อมต่อจากนั้นกดบันทึก

2. ตรวจสอบว่าเป็นผู้ดูแลเพจ (Admin) หรือไม่

ไปที่ Facebook เพจแล้วเลือก “การตั้งค่า”

เลือก “บทบาทในเพจ” แล้วตรวจสอบสถานะ หากยังไม่ได้เป็นผู้ดูแลเพจ ให้ผู้ดูแลเพจปัจจุบันเปลี่ยนการตั้งค่า

3. ลบแอพ Facebook ออกทั้งหมด รวมถึงแอพ Kaojao แล้วกดเชื่อมต่อใหม่

ไปที่ Facebook ส่วนตัว เลือก “การตั้งค่า”

เลือก “การผสานรวมธุรกิจ” แล้วลบแอปออกทั้งหมด รวมถึงแอป Kaojao

ไปที่หน้า Kaojao แล้วเลือกเชื่อมต่อกับ Facebook สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 เชื่อมต่อใหม่จากหน้าเลือกเพจ คลิก “ปุ่ม Facebook”

เลือกเพจที่ต้องการเชื่อมต่อ จากนั้นกด “บันทึก”

วิธีที่ 2 ไปที่ “ตั้งค่าร้านค้า” คลิก “+เพจ”

4.บัญชีร้านค้า Instagram ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น บัญชีธุรกิจ หรือ ครีเอเตอร์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ตั้งค่าบัญชีธุรกิจใน Instagram

เมื่อตั้งค่าบัญชีธุรกิจเรียบร้อย จากนั้น ไปที่ Facebook ส่วนตัว เลือก “การตั้งค่า”

เลือก “การผสานรวมธุรกิจ” จากนั้นเลือก “ดูเเละเเก้ไข”

ตรวจสอบว่าได้เลือกบัญชีร้านค้าบน Instagram ที่ต้องการจะเพิ่มหรือไม่ ถ้ายังให้กดเลือกบัญชีที่ต้องการเชื่อมต่อจากนั้นกดบันทึก