Tidak kelihatan halaman di Facebook

Selesaikan masalah hubung ke halaman Facebook/ Facebook tidak dilihat, boleh disebabkan oleh sebab-sebab berikut.

1. Kedai anda belum mengaktifkan akses ke halaman dengan aplikasi Kaojao.

2. Bukan pentadbir halaman (Admin).

3. Aplikasi Kaojao tidak dapat melihat halaman anda , selesaikan masalah ini dengan menghapus semua aplikasi lain dan aplikasi Kaojao, kemudian tekan hubung semula.

1. Sekiranya anda ingin menambah kedai baru tetapi tidak dapat melihat halamannya, anda mesti memeriksa untuk melihat halaman Facebook anda sama ada sudah aktif untuk diakseskan atau belum. Selepas itu, Pilih Facebook peribadi, Kemudian klik “tetapan”.

Pilih “Penyepaduan Perniagaan”, kemudian klik “Lihat dan sunting”

Periksa bahawa halaman sama ada sudah aktif untuk di akseskan atau belum, tekan akses kemudian tekan simpan.

2. Periksa sama ada anda adalah pentadbir halaman (Admin) atau tidak.

Pergi ke halaman Facebook, kemudian klik “tetapan”.

Pilih “Peranan Halaman” dan periksa statusnya. Sekiranya anda belum menjadi pentadbir halaman maka minta kepada pentadbir halaman semasa untuk menukar tetapan.

3. Keluarkan semua aplikasi Facebook, termasuk aplikasi Kaojao, dan tekan hubung semula.

Pergi ke Facebook peribadi, kemudian pilih “tetapan”.

Pilih “Penyepaduan Perniagaan” dan keluarkan semua aplikasi termasuk aplikasi Kaojao.

Pergi ke halaman Kaojao dan pilih hubung ke Facebook. Terdapat 2 cara untuk menghubung semula.

Cara 1: Hubung semula dari halaman pilihan page, kemudian klik “Butang Facebook”.

Pilih halaman yang anda mahukan. Selepas itu, klik “Simpan”.