Hubung ke Halaman Facebook

Untuk menggunakan ciri-ciri Kaojao, pengguna mesti menghubungkan halaman Facebook mereka dengan platform kami. Untuk menghubungkan halaman Facebook anda, anda mesti menjadi admin halaman, hanya kemudian anda dapat melihatnya. Mulai menghubung melalui cara berikut.

1. Bukakan halaman “Mengurus Halaman Facebook”, kemudian klik ikon Facebook.

2. Hubung ke “Halaman Facebook”, pilih kedai yang anda mahu menghubungkan (Boleh memilih lebih dari 1 kedai), Kemudian klik “simpan”.

3. Apabila sudah selesai menghubungkan sistem Facebook, anda dapat memeriksa halaman yang sudah dihunbungi dengan kedai melalui klik “Mengurus Kedai”.

Catatan: Membuka semua halaman pada masa yang sama akan menghasilkan respons yang sama bagi semua halaman. Sebaiknya buka satu halaman pada satu masa dan jika anda ingin menambahkan halaman lain, kilik “+Kedai baru” .

Jika halaman tiada kelihatan, klik “Halaman tidak dijumpai”.