Mencari minat yang tersembunyi

“Ciri Carian Minat” menarik minat Pengiklan Facebook dengan alat membantu anda mencari tingkah laku atau minat yang berkaitan dengan perniagaan anda agar lebih disasarkan, cari khalayak yang lebih banyak daripada Ad Manager. Mari mulai mencari minat melalui cara berikut.

1. klik untuk melihat halaman kedai Facebook, kemudian pilih kedai.

2. Pilih ”Mengurus Kedai”.

3. Pilih menu ”Iklan Facebook”dan klik ”Minat”.

4. Mulai mencari minat yang diinginkan di dalam kotak carian. Pilih minat yang betul dengan khalayak sasaran anda.

5. Pilih minat yang betul dengan khalayak anda, kemudian pilih “Memohon”

* Catatan * Sekiranya anda ingin menggunakan minat anda, ikutilah langkah-langkah di bawah.

1. Klik pada menu “Ad account”, pilih “cari minat”. Pilih kempen iklan yang dikehendaki. untuk melaksanakan minat.

2. Anda dapat memilih untuk menggunakan minat dengan dua cara: “Edit Set Iklan yang Ada” atau “Buat Iklan Baru”.

2.1 Pilih “Edit set iklan yang ada”. Minat yang digunakan akan terdapat dalam set iklan asal.

2.2 Pilih “Bina kempen baru”, set iklan akan dibuat secara automatik untuk mengambil dan menggunakan minat.

3. Sistem akan menambahkan minat secara automatik mengikut nama set iklan yang dipilih pada halaman khalayak di “Pengurus Iklan” atau “Ads Manager”.