Sediakan Komen Balasan di Instagram

Menu ini akan menetapkan chatbot untuk bertindak balas terhadap setiap komen di Instagram. Balas komen berdasarkan keyword, Balas pada posting IG. Mari kita mulakan penyediaan jawapan untuk komen seperti berikut.

1. Pilih halaman kedai.

2. Klik menu “Balasan automatik”, kemudian klik “Balas Komen”.

Pilih menu” Balas komen”.

Contoh bagi ciri balas setiap komen.

2. Balas komen mengikut keyword

Pergi ke menu Balasan automatik, klik “Balas mengikut keyword”, kemudian pilih kedai, tuliskan keyword dan mesej balasan, selepas itu aktifkan “Balas komen ” dan tekan “Simpan”.

Gambar contoh bagi ciri balas mengikut keyword.

3. Balas mengikut Pos

Pilih menu “Balas mengikut Pos” kemudian pilihkan kedai, selepas itu klik “Aktifkan jawab mengikut Pos”. Buka pilihan “Balas Komen” dan tuliskan mesej balasan dan/atau buka pilihan “Balas mengikut keyword”, tulis keyword dan mesej balasan.