Daftar

Anda dapat mendaftar dan menggunakan Kaojao Secara PERCUMA.

Dengan hanya 6 cara mudah boleh bermula hari ini.

1.Bukakan website Kaojao.com dan klik butang “Mulai guna”.

2. Daftar ke platform kami menggunakan akaun E-mel, Facebook atau Gmail anda.

3. Kilik “Hubung dengan Facebook” untuk menghubung dengan halaman Facebook anda.

Kemudian pilih teruskan sebagai Nama Facebook Peribadi.

4. Pilihkan halaman yang anda ingin menggunakan Chatbot dan klik “Seterus” (Anda boleh mengguna platform Kaojao pada berbilang-bilang halaman dengan tiada had).

5. Untuk menghubungkan iklan anda dengan ciri respons chat, anda mesti hubungkan akaun Iklan Facebook anda dengan Kaojao.

6. Sistem akan membina kedai secara automatik mengikut halaman yang sudah dipilih.