มองไม่เห็นร้าน Instagram บน Kaojao

เเก้ปัญหาเชื่อมต่อ เเละมองไม่เห็นร้าน Instagram อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้

1. เปลี่ยนบัญชี Instagram เป็น “บัญชีธุรกิจ” หรือ “ครีเอเตอร์”

1.ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Instagram บนมือถือ เลือกไอค่อนขีดสามขีด ด้านขวามือบนสุด จากนั้นเลือก “การตั้งค่า”

2. เลือก “บัญชีผู้ใช้” เเละเลือก “เปลี่ยนไปใช้บัญชีมืออาชีพ”

3. กด “ดำเนินการต่อ” และเลือกหมวดหมู่

4. เลือก “ธุรกิจ” กดถัดไป และกรอกข้อมูลธุรกิจ กดถัดไป

5. เชื่อมต่อเพจ Facebook กดถัดไป ระบบจะเปลี่ยนเป็นบัญชีธุรกิจอัตโนมัติ

2. เปิดการเข้าถึงบัญชี Instagram ที่เชื่อมต่อกับ Kaojao

1. เมื่อตั้งค่าบัญชีธุรกิจเรียบร้อย จากนั้น ไปที่ Facebook เลือก “การตั้งค่า”

2. เลือก “การผสานรวมธุรกิจ” จากนั้นเลือก “ดูเเละเเก้ไข”

3. ตรวจสอบว่าได้กดเปิดการเข้าถึง Instagram ที่เชื่อมกับเพจหรือไม่ ถ้ายังให้กดเปิด จากนั้นกดบันทึก

4. จากนั้นไปที่เมนูตั้งค่าร้านค้าใน Kaojao แล้วคลิกที่ไอคอน “Instagram”

7. เลือกบัญชีร้านค้าบน Instagram แล้วกด “บันทึก”

3.ตรวจสอบการเชื่อมต่อบัญชี Instagram กับเพจ Facebook

1.กดไปที่จัดการเพจ จากนั้นเลือก “การตั้งค่า”

2. เลือก “Instagram”

3.เช็คการเชื่อมต่อบัญชี Instagram กับเพจ จากนั้นกด “ตรวจสอบการเชื่อมต่อ”

4. กด “ดำเนินการต่อ”

5. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ จากนั้นกด “ดำเนินการต่อ”

6. ยืนยันการเชื่อมต่อเพจ Facebook เเละ Instagram จากนั้นกด “ยืนยันการเชื่อมต่อ”