เชื่อมต่อโฆษณาประเภทข้อความกับแชทบอท

ฟีเจอร์เชื่อมโฆษณากับเเชทบอท ช่วยให้ร้านค้าตั้งค่าเเชทบอทเพื่อเชื่อมกับเเคมเปญโฆษณาที่สนใจได้ง่ายขึ้น

  1. เข้าไปที่ “บัญชีโฆษณา” จากนั้นทำการเชื่อมต่อ “บัญชีโฆษณา”

2. เลือก +บัญชีโฆษณาใหม่ ร้านค้า กดดำเนินการต่อ เเละ เลือก Ad Account จากนั้น กด “บันทึก”

3. เลือก ชื่อบัญชีโฆษณา

4.