แก้ปัญหาในการสร้าง Custom Audience

แก้ปัญหาระบบแจ้งเตือน “ยังไม่ได้ยอมรับเงื่อนไขการสร้าง Custom Audience จาก Facebook” ต้องกดยอมรับเงื่อนไขในการสร้าง Custom Audience เนื่องจากฟีเจอร์กลุ่มเป้าหมายของ Facebook ร้านค้าต้องอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล เป็นไปตามข้อกำหนด และข้อตกลงของ Facebook สามารถแก้ไขได้ ดังนี้

1.ไปที่ “Custom Audience” คลิกที่ “คลิกที่นี่เพื่อแก้ไข”

2.จากนั้นคลิก “ยอมรับ” เพื่ออนุญาตการเข้าถึง

แก้ปัญหาระบบแจ้งเตือนว่า “Kaojao ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการบัญชีธุรกิจ กดเชื่อมต่อกับบัญชีโฆษณาใหม่อีกครั้ง” สามารถแก้ไขได้ ดังนี้

1.ไปที่ “การตั้งค่า”

2.คลิก “การผสานรวมธุรกิจ” จากนั้นเลือก “ดูและแก้ไข”

3.กดเปิดแถบ “จัดการธุรกิจของคุณ” จากนั้นกด บันทึก

แก้ปัญหาระบบขึ้นแจ้งเตือน “ยังไม่ได้เพิ่มบัญชีโฆษณานี้ในบัญชีธุรกิจ” สามารถแก้ไขได้ ดังนี้

1. คลิก “ยังไม่ได้เพิ่มบัญชีโฆษณานี้ในบัญชีธุรกิจ” จากนั้น กด “คลิกที่นี่เพื่อเเก้ไข”

2. เลือกเพจธุรกิจที่ต้องการเชื่อมต่อ

3. ระบบจะเเสดงข้อความเพจนี้ไม่พร้อมใช้งาน จากนั้นเลือก “บัญชีโฆษณา”

4. เลือก “บัญชีโฆษณา” กด “เพิ่ม” จากนั้นเลือก “เพิ่มบัญชีโฆษณา”

5. ระบุ ID บัญชีโฆษณาที่กำลังใช้งาน เพื่อเชื่อมเป็นบัญชีธุรกิจ

สามารถคัดลอก ID โฆษณาจากหน้าใช้งานกลุ่มเป้าหมาย ในระบบ Kaojao

นำ ID บัญชีโฆษณามาใส่ที่ช่องว่าง จากนั้นกด “เพิ่มบัญชีโฆษณา”

6. เมื่อกรอกข้อมูล ID โฆษณาสมบูรณ์ระบบจะเเสดงผลการเชื่อมต่อที่หน้าต่าง

“บัญชีโฆษณา”

คลิก เพื่อเริ่มสร้างกลุ่มเป้าหมาย Custom Audience