เชื่อมต่อร้านค้ากับ Facebook เพจ

ผู้ใช้จำเป็นต้องเชื่อมต่อร้านค้าเข้ากับ Facebook เพจ เพื่อให้แชทบอททำงานบนเพจของคุณได้ การเชื่อมเพจ คุณจำเป็นต้องเป็นเเอดมินเพจ ถึงจะมองเห็นเพจ Facebook ของคุณ เริ่มการเชื่อมต่อได้ดังวิธีต่อไปนี้

1. ไปที่เมนู “ร้านค้า”

2. เชื่อมต่อ “Facebook”

3. เลือก “ดำเนินการต่อในชื่อ Facebook ของคุณ

จากนั้น เลือกร้านค้าที่ต้องการเชื่อมต่อ ( เลือกได้มากกว่า 1 ) และกด “บันทึก”

หากมองไม่เห็นเพจ Facebook กด “มองไม่เห็นเพจ”