สร้างร้านค้าใหม่

การสร้างร้านค้าใหม่ คือ การสร้างร้านค้าที่ยังไม่เคยเพิ่มลงในระบบ Kaojao ซึ่งผู้ใช้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ร้านค้าใหม่ที่จะสร้างไม่ได้เชื่อมต่อกับร้านค้าใดๆ ที่มีอยู่ในระบบ (การทำงานอาจชนกันหากเชื่อมต่อไว้หลายร้านค้า)

 

1. กดไปที่หน้าจัดการเพจ Facebook “กดไอคอน + เพื่อเพิ่มร้านค้า”

 

2. เลือก “เพจที่ต้องการสร้าง ” เชื่อมต่อ “Facebook เพจ”

จากนั้น เลื่อนเปิดเพจร้านค้าที่ต้องการสร้างเเล้ว กด“บันทึก”

3. ระบบจะสร้างร้านค้าขึ้นมาให้อัตโนมัติ (ตามจำนวนเพจที่เลือก)