สร้างร้านค้าใหม่

การสร้างร้านค้าใหม่ คือ การสร้างร้านค้าที่ยังไม่เคยเพิ่มลงในระบบ Kaojao ซึ่งผู้ใช้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ร้านค้าใหม่ที่จะสร้างไม่ได้เชื่อมต่อกับร้านค้าใดๆ ที่มีอยู่ในระบบ (การทำงานอาจชนกันหากเชื่อมต่อไว้หลายร้านค้า)

1. กดไปที่ “ร้านค้า”

 

2. เลือก “+ร้านค้าใหม่ ”

3. เชื่อมต่อ “Facebook ร้านค้า”

จากนั้น เลื่อนเปิดเพจร้านค้าที่ต้องการสร้างเเล้ว กด “บันทึก”

5. ระบบจะสร้างร้านค้าขึ้นมาให้อัตโนมัติ (ตามจำนวนเพจที่เลือก)