ตอบคอมเมนต์ & ดึงคอมเมนต์ ตามคีย์เวิร์ด Instagram

ตอบคอมเมนต์เเละดึงคอมเมนต์ตามคีย์เวิร์ด เพื่อให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลจากร้านค้าทันที เมื่อลูกค้าคอมเมนต์ข้อความที่มีคีย์เวิร์ดผสมอยู่ระบบจะตอบกลับอัตโนมัติ เเละดึงคอมเมนต์เข้า DM ตามข้อความที่ตั้งค่าไว้ทันที

1. เลือกเพจที่ต้องการ จากนั้นกด “จัดการร้าน”

2.เลือก “ตอบอัตโนมัติ” จากนั้นกด “ตอบตามคีย์เวิร์ด”

3.ใส่คีย์เวิร์ดที่ต้องการ ระบุข้อความที่ต้องการตอบกลับ เลือกตัวเลือก “ตอบคอมเมนต์” เเละหากต้องการดึงคอมเมนต์เข้า DM ให้เปิดตัวเลือก “ตอบคอมเมนต์เข้าอินบ็อกซ์ ” จากนั้นกด “บันทึกคีย์เวิร์ดใหม่”

4. เมื่อลูกค้าพิมพ์ข้อความที่มีคีย์เวิร์ดประกอบอยู่ ระบบจะตอบกลับด้วยข้อความที่ตั้งไว้อัตโนมัติ