เชื่อมต่อ Kaojao กับ LINE Official Account

การเชื่อมต่อ Kaojaoเข้ากับ LINE Official Account (LINE OA) จะทำให้คุณสามารถใช้งานการตอบอัตโนมัติใน LINE Official Accountได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่ LINE Official Account Manager ( https://manager.line.biz/) และเลือกเมนู “ตั้งค่า”

2. เลือก “Messaging API” และ “ใช้ Messaging API”

3. สร้างโพรไวเดอร์ ใส่คำว่า “Kaojao”

หากมีให้ใส่ E-mail สามารถใช้เมลส่วนตัวหรือ hello@kaojao.com แล้วกด “ยอมรับ”

นโยบายความเป็นส่วนตัว ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ แล้วกด “ตกลง”

4. กด “ตกลง”

5. เปิดเเถบใหม่ กดลิงค์นี้ https://developers.line.biz/console/ แล้วเลือก Provider เป็น Kaojao

6. เลือกบัญชี LINE OA ของเรา

7. เลื่อนลงไปที่ส่วน Messaging settings

ในหัวข้อ Channel access token (long-lived) ให้กดปุ่ม Issue

กด Issue อีกครั้ง

8.  คัดลอก Access Token ที่ “Channel access token (long-lived)” ไปวางในช่อง Channel Access Token ที่ Kaojao (เลือกไอค่อน LINE ในหน้าร้านค้า)

9. กลับไปที่หน้า LINE OA แล้วเลือกเมนู “Messaging API”

10. คัดลอก“แชนแนล ID” ใน LINE มาใส่ “Channel ID” ของ Kaojao

คัดลอก “ความลับแชนแนล” ใน LINE มาใส่ “Channel Secret” ของ Kaojao จากนั้นกด “บันทึก”

11. ไปที่เมนู “ตั้งค่าการตอบกลับ” เปิด-ปิดตามขั้นตอนต่อไปนี้

โหมดการตอบกลับ ใช้ “บอต”

ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ “ปิด”

ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ “ปิด”

Webhook “เปิด”

12. เชื่อมต่อ LINE Official Account เข้ากับ Kaojao แชทบอท เรียบร้อย