ตอบตามคีย์เวิร์ดบน LINE OA

หลังจากเชื่อมต่อ LINE OA กับ Kaojao แล้ว คุณสามารถตอบตามคีย์เวิร์ดบน LINE OA ได้ แชทบอทสามารถตอบกลับข้อความให้อัตโนมัติใน Line OA เมื่อลูกค้าทักข้อความใน Line ร้านค้าตามคีย์เวิร์ดที่กำหนด โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เลือกตอบอัตโนมัติ จากนั้นกด “ตอบตามคีย์เวิร์ด”

2. ใส่คีย์เวิร์ดในกล่องซ้ายมือ ใส่ข้อความตอบกลับด้านขวามือ เปิดตัวเลือก

“ตอบอินบอกซ์” และกด “บันทึกคีย์เวิร์ดใหม่”

4. เมื่อลูกค้าพิมพ์ข้อความที่มีคีย์เวิร์ด ระบบจะตอบกลับให้อัตโนมัติ