คอมเมนต์โพสต์ Live สด

ตั้งค่าการตอบ คอมเมนต์โพสต์ Live สด สามารถตั้งค่าเพื่อให้ระบบตอบอัตโนมัติทุกคอมเมนต์ขณะที่ไลฟ์สด ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกเพจที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นกด “จัดการร้าน”

2. เลือก “ตอบอัตโนมัติ” จากนั้น กด “ตอบคอมเมนต์”

3.กด “ตั้งค่า” ตอบกลับคอมเมนต์ สำหรับโพสต์ Live สด

4. ตั้งค่าข้อความตอบกลับคอมเมนต์โพสต์ Live สด สามารถตั้งค่าข้อความสุ่มตอบ กด “เพิ่มข้อความตอบกลับ (สุ่มตอบ)”

(ระบบบันทึกอัตโนมัติ)

5. เปิดดึงคอมเมนต์เข้าเเชท กดไปที่ “ตั้งค่า” หากต้องการให้ระบบเเสดงคอมเมนต์ลูกค้า เปิดตัวเลือก “เเทรกคอมเมนต์ไว้ก่อนหน้าข้อความ”

6.ระบุข้อความตอบกลับ (ระบบบันทึกอัตโนมัติ)

ตัวอย่าง การตอบกลับคอมเมนต์โพสต์ LIVE สด

ตัวอย่าง การดึงคอมเมนต์เข้าเเชทโพสต์ LIVE สด