เพิ่มสต็อกสินค้าในแอป Kaojao Live

ร้านค้าสามารถเพิ่มสต็อกสินค้าใน Kaojao Live ให้ลูกค้า CF ตามรหัสได้ ดังนี้

1. เลือก “คลังสินค้า”

2. เลือก “+”

3. เพิ่มสินค้า ใส่รายละเอียด รหัสสินค้า พร้อมรูปภาพสินค้าที่ต้องการ

4. กดเปิดแถบ เพื่อแสดงจำนวนสต็อกให้ลูกค้า

5. กด “บันทึก”

6. หากต้องการ “แก้ไข” หรือ “ลบ” คลังสินค้า สามารถกดที่ “จุดสามจุด” เพื่อแก้ไขได้เลย

7. กดที่สินค้า เพื่อแสดงบนหน้า Live