บรอดเเคสต์

บรอดแคสต์ คือ การส่งข้อความไปหาคนจำนวนมากในเวลาเดียวกัน เหมาะกับการแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น หรืออื่นๆ ตามที่ร้านค้าต้องการ โดยจะสามารถบรอดแคสต์ไปหาลูกค้าที่ทักแชทเข้ามา ภายใน 24 ชม.

1. เลือกเมนู “บรอดแคสต์”

2. กดปุ่ม “+ บรอดแคสต์ใหม่”

3. เลือกร้านค้า และ Facebook เพจที่ต้องการบรอดแคสต์ ระบุข้อความสำหรับบรอดแคสต์ และ/หรือ แนบภาพประกอบ, เลือกบรอดแคสต์ทันที หรือ ตั้งเวลาบรอดแคสต์, กด “บันทึก”

4. ข้อความบรอดแคสต์จะปรากฎใน inbox ของผู้ใช้