แบบทดสอบ

สร้างเเบบทดสอบ เพื่อส่งแบบทดสอบใน Messenger ซึ่งใช้ได้ในหลายกรณี เช่น แบบทดสอบวัดความรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วม สร้างแคมเปญ และกิจกรรมต่างๆ โดยจะมีการรวบรวมคะแนนและสามารถกำหนดคำตอบที่ถูกต้องได้

1.ไปที่รูปเฟืองเมนูจากนั้นเลือก “แบบสอบถาม / ทดสอบ”

2. กดปุ่ม “ + แบบสอบถาม / ทดสอบใหม่”

3. ตั้งชื่อแบบทดสอบ เลือก “แบบทดสอบ” และกด “บันทึก

4. ใส่คำอธิบายแบบทดสอบ สามารถเปลี่ยนข้อความในปุ่ม “เริ่มต้น” ได้หากต้องการ, เลือกเปิด/ปิด “ใช้งานข้อความเริ่มต้น” และเปลี่ยนข้อความในปุ่มได้

5.ตั้งคำถามและเพิ่มตัวเลือกคำตอบ โดยกดปุ่มวงกลมข้างหน้าคำตอบที่ต้องการตั้งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง แล้วกด “บันทึก” (เลือกให้ตอบแบบตัวเลือกหรือแบบข้อความได้)

6. เปิด “ใช้งานข้อความปิดท้าย” ซึ่งสามารถแทรกคะแนนด้วยการพิมพ์คำว่า {{score}} ลงไปในข้อความ และเปิด/ปิด “ปุ่มเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง”

จากนั้นระบุข้อความเกริ่นนำ และแชร์แบบทดสอบโดยกดที่ลิงค์ด้านล่าง

7. คลิกที่ปุ่ม “Send me messages” เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบใน Messenger

8. แบบทดสอบจะแสดงผลตามรูปด้านล่าง

9. หากต้องการดูผลแบบทดสอบให้เลือก “ดาวน์โหลดผลลัพธ์”

10. ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะเป็นไฟล์นามสกุล Excel และแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดตามตัวอย่าง