ตอบตามโพสต์โฆษณา

แชทบอทสามารถตอบกลับคอมเมนต์ เมื่อลูกค้าคอมเมนต์ในโพสที่ยิงโฆษณาอัตโนมัติ ร้านค้าจะสามารถตั้งค่าข้อความตอบกลับสำหรับแต่ละโพสต์โฆษณาได้ ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำการตอบตามโพสต์โฆษณา ดังนี้

1. เลือก “บัญชีโฆษณา” จากนั้นเลือก “ชื่อบัญชีโฆษณา”

2. เลือกเเคมเปญโฆษณาที่ต้องการใช้งาน “ตอบตามโพสต์”

3. เลือก “ชุดโฆษณา” จากนั้น เลือกชุดโพสต์โฆษณาที่ต้องการ

4. ไปที่ “ตั้งค่าตอบคอมเมนต์บนโฆษณา”

5. ระบบจะดึงโพสต์มาให้ จากนั้นให้เลือก “ใช้งานการตอบตามโพสต์” ใส่ข้อความตอบคอมเมนต์ ตอบคอมเมนต์เข้าอินบ๊อกซ์ หรือตอบตามคีย์เวิร์ด

6. ทดสอบโพสต์โฆษณา กดไปที่ “ดูโพสต์”

7. เมื่อลูกค้าคอมเมนต์ในโพสต์ ระบบจะตอบกลับด้วยข้อความที่ตั้งค่าไว้โดยอัตโนมัติ