ข้อความตอบกลับกดไลค์👍🏻

ข้อความตอบกลับกดไลค์ การบริการทางการขายสำคัญที่สุด ส่งข้อความตอบกลับหลังจากการขายให้ลูกค้าประทับใจ การตั้งค่าตอบกลับกดไลค์ จะช่วยส่งข้อความอัตโนมัติเมื่อมีลูกค้าส่งปุ่มกดไลค์ใน Messenger

ตัวอย่างภาพ ข้อความตอบกลับกดไลค์

1.ไปที่เมนู “ร้านค้า” และเลือก “เมนูเเละการตอบกลับทั่วไป”

2. เลื่อนไปเมนู “ข้อความตอบกลับกดไลค์” กรอกข้อมูลช่องด้านขวา(ระบบบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ)

ภาพตัวอย่าง ข้อความตอบกลับกดไลค์