เมนู Messenger

ตั้งค่าเมนู Messenger เพื่อให้คุณจัดการเมนูข้อความ บน Messenger ได้หลากหลายจัดการเมนูเพื่อใส่ข้อมูลร้านค้าให้ลูกค้ากดดูข้อมูลได้เองโดยไม่ต้องรอร้านค้า ตัวช่วยปิดการขาย ง่ายๆในเมนูเดียว

เริ่มตั้งค่าเมนู Messenger ได้ดังนี้

 

ลูกค้าสามารถกดดูเมนู Messenger โดยเลือกที่ไอค่อนขีดสามขีด

 

 

  1. กดไปที่ร้านค้า เลือก “เมนูเเละการตอบกลับทั่วไป”

2. เลือก “เมนู Messenger”

 

สินค้า/บริการ — ปุ่มเลือกดูสินค้า/บริการที่เราเพิ่มลงไปในระบบ

2.1 เมนู — ปุ่มให้ลูกค้าเลือกดูเมนูย่อยต่างๆ (เมนูย่อยเปิดได้สูงสุด 5 เมนู)

2.2 คำสั่งซื้อ — ปุ่มให้ลูกค้ากดดูรายการที่สั่งซื้อล่าสุดของลูกค้า

3. เปิด/ปิด หรือแก้ไขข้อความตามที่ต้องการ จากนั้นกด “บันทึก”

เมนู Messenger ที่ตั้งค่าไว้ จะแสดงผล ดังนี้

 

ลูกค้าสามารถกดดูเมนู Messenger โดยเลือกที่ไอค่อนขีดสามขีด