ตั้งค่าการจัดส่ง

ตั้งค่าการจัดส่ง เพื่อให้ลูกค้าเลือกวิธีการจัดส่งสินค้า เเละรับสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้น ค่าเริ่มต้นการจัดส่งของทุกร้านค้าจะเป็น “จัดส่งฟรี” ซึ่งคุณสามารถเพิ่มตัวเลือกการจัดส่งได้ ซึ่งขั้นตอนแรกให้เลือกประเภทการจัดส่งสำหรับร้านค้าของคุณ ตามขั้นตอนดังนี้

1.ไปที่เมนู “ร้านค้า” เลือก “แก้ไขข้อมูลร้านค้า”

2. เลือกประเภทการจัดส่ง

ร้านค้าประเภทการจัดส่ง

-ฟรีทุกคำสั่งซื้อ : ฟรีทุกรายการจัดส่ง

-อัตราคงที่ : อัตราการจัดส่งที่ไม่มีบวกเพิ่ม

-คิดตามยอดรวม : อัตราค่าจัดส่ง ยอดรวมต่ำสุด ยอดรวมสูงสุด

-คิดตามน้ำหนัก : อัตราค่าส่ง น้ำหนักต่ำสุด น้ำหนักสูงสุด (หน่วยเป็นกิโลกรัม)

-คิดตามจำนวนสินค้า : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนสินค้า ชิ้นเเรก เเละชิ้นถัดไป

3. เริ่มต้นตั้งค่าจัดส่งสินค้า กด “+เพิ่มใหม่”

4. ระบุชื่อขนส่งที่ช่อง “ประเภทการจัดส่ง” เเละกรอก “อัตราค่าจัดส่ง” จากนั้นกด “บันทึก”