เพิ่มข้อความต้อนรับและปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ

เริ่มตั้งค่าปุ่มเริ่มต้นใช้งาน หรือปุ่มตอบกลับ Messenger & Instagram ตั้งค่าข้อความต้อนรับ เเละปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าของคุณไม่ต้องรอการตอบกลับที่ยาวนาน เเละดูข้อมูลร้านค้าได้รวดเร็วขึ้น ข้อความต้อนรับเเละ ปุ่มตอบกลับ Messenger & Instagram จะเเสดงเมื่อลูกค้าทักเพจเข้ามาครั้งเเรกเท่านั้น

สามารถตั้งค่าได้เพียง 1 อย่าง ระหว่างปุ่มตอบกลับบน Messenger & Instagram หรือ ข้อความต้อนรับ & ปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ

ตั้งค่าปุ่มตอบกลับบน Messenger & Instagram

1. เข้าสู่ระบบ เลือก จัดการเพจ ระบบตอบกลับอัตโนมัติ

2. เลือกเพจที่ต้องการ คลิก “จัดการร้านค้า”

3.  คลิก “ตอบอัตโนมัติ”  จากนั้นกด “ตั้งค่า Inbox”

4. เพิ่มชื่อปุ่มตอบกลับ เเละ ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ หรือใส่รูปภาพเพิ่มเติมได้ (แพ็กเกจ Business ใส่รูปภาพได้สูงสุด 10 รูป)

ร้านค้าสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้

  • ข้อความ & รูปภาพ : ระบบจะส่งข้อความ และรูปภาพที่ได้ใส่ไว้
  • รับชำระเงินบน FB : เปิดบิล Facebook Pay
  • รับชำระเงินบน FB (ระบุจำนวน) : เปิดบิล Facebook Pay แบบระบุจำนวนเงิน
  • รายการสินค้า : ระบบจะแสดงสินค้าทั้งหมดที่ร้านค้าลงไว้ในระบบ Kaojao
  • รายละเอียดสินค้า : ระบบจะแสดงสินค้าชิ้นเดียวที่ร้านค้าลงไว้ในระบบ Kaojao โดยร้านค้าสามารถเลือกสินค้าที่จะแสดงได้ 
  • ข้อความต้อนรับ : ระบบจะแสดงข้อความต้อนรับ

5. เมื่อตั้งค่าข้อความ เเละข้อความตอบกลับเรียบร้อย คลิก “บันทึก” หรือหากต้องการเพิ่มปุ่มตอบกลับบน Messenger & Instagram ให้คลิก “+เพิ่มปุ่ม”

*ตัวอย่าง ข้อความปุ่มตอบกลับบน Messenger & Instagram

ตั้งค่าข้อความต้อนรับ & ปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ

  • ระบุข้อความต้อนรับ ปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ-ตั้งค่าคำถามที่ถูกพบบ่อย (ตั้งได้สูงสุด 10 ปุ่ม)
  • ร้านค้าสามารถตั้งค่าข้อความต้อนรับระบุชื่อลูกค้าอัตโนมัติ โดยคัดลอกคำว่า “{{name}}” จากแถบด้านบนมาใส่ในข้อความ
  • ใส่รูปภาพประกอบข้อความได้ (แพ็กเกจ Business ใส่รูปภาพได้สูงสุด 10 รูป)

*ตัวอย่างข้อความต้อนรับ & ปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ

หมายเหตุ : ร้านค้าสามารถตั้งค่าได้เพียง 1 อย่าง ปุ่มตอบกลับบน Messenger & Instagram หรือ ข้อความต้อนรับ & ปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ