Gumawa ng Survey

Makakatanggap ka ng mahahalagang impormasyon tungkol sa iyong audience, gaya ng kanilang mga opinyon at feedback, sa pamamagitan ng paggawa ng survey at pagpapadala nito sa kanilang inbox.

Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang sa paggawa at pagpapadala ng mga survey sa iyong mga customer.

1. Mag-log in sa Kaojao at mag-click sa seksyong “I-manage ang Page at Auto-response System”.O

Pagkatapos ay piliin ang Facebook Page na gusto mong gumawa ng survey, pagkatapos ay i-click ang “I-Manage”.

2. Sa menu na “Auto Replies”, pumunta sa “Survey/Quiz”, pagkatapos ay i-click ang “+ New Survey/Quiz”.

3. Idagdag sa deskripsyon at mga tanong na gusto mong itanong. Maaari ka ring magdagdag sa pagtatapos ng mensahe at Intro na mensahe.

4. Pagkatapos mong punan ang iyong mga katanungan at impormasyon, i-click ang link para simulan ang survey sa messenger.

5. Mag-click sa “Send me messages” para simulan ang survey sa messenger.

*Ganito makikita ang survey sa messenger.