Mag-sign up

Magsimula sa Kaojao, mayroong libreng subscription na offer para sa iyong unlimited page connections.

Magsimula sa 7 easy steps

1. Buksan ang <Kaojao.com> at I-click ang “Magsimula” na button  

2. Mag-sign up sa aming platform gamit ang iyong E-mail, Facebook, o Gmail account.

3. I-click ang “Mag-log in gamit ang Facebook” upang kumonekta sa iyong Facebook page.

4. Piliin ang function na gusto mong I-set up, kung ito man ay Auto Replies, Kaojao Live, o Kaojao Ads page.

5. Piliin ang page/pages na gusto mong gamitin sa Kaojao, pagkatapos I-click ang “susunod”

(Maaari mong gamitin ang Kaojao platform sa isang unlimited number ng mga page)

6. I-connect ang iyong Facebook Ads sa Kaojao, upang maikonek ang iyong mga Advertisement sa aming chat response features.

7. Our Platform will automatically create tabs for you to manage based on the number of pages you selected in step 4.

I-click sa “Manage” at magsimula sa setup procedure.