Keyword Based sa Chat Response

Ang mabilis na pagrespond sa mga mensahe ng customer ay isa sa pinakamalaking susi sa pagtaas ng customer satisfaction at paggawa ng mabilis na pagbebenta. Gamit ang Keyword based sa chat response hindi mo ma miss ang mga mensahe at tanong ng sinumang customer. Ang pagset-up ng chatbot ay nagbibigay daan sa iyong page na awtomatikong magpadala ng mga response sa mga mensahe based sa mga keyword.

1. Mag-log in  sa Kaojao, pagkatapos ay piliin ang “Manage Page at Auto-response System” na opsyon.

Piliin ang page na gusto mong I-set up ang keyword-based on responses, pagkatapos ay I-click ang “Manage”

Piliin ang page na gusto mong I-set up ang keyword-based on responses, pagkatapos ay I-click ang “Manage”

2. Pumunta sa “Auto-Replies”, pagkatapos ay I-click ang “Keyword Replies” na page.

3. Idagdag ang gusto mong mga keyword at response sa bawat keyword. I-on ang “Inbox reply” at pagkatapos ay I-click ang “Save New Keyword” na button.

4. Kapag nagpadala ng mensahe ang customer based sa mga keyword na iyong nai-set, ang isang response ay makikita tulad nito.