Selesai Masalah Custom Audience

Selesaikan masalah sistem pemberitahuan “Belum menerima syarat untuk membina Custom Audience dari Facebook.”, anda harus menerima syarat untuk membina Custom Audience kerana ciri khalayak sasaran bagi Facebook pedagang mesti membenarkan akses ke data mengikut syarat-syarat bagi Facebook, masalah ini boleh diubah seperti berikut.

1. Klik menu “Custom Audience”, klik lagi pada butang “Klik untuk edit”.

2. Kemudian klik “Accept” izin untuk diakses.

Memperbaiki masalah sistem memberitahu bahawa “Kaojao belum diberi kuasa untuk mengurus akaun perniagaan. Tekan hubung ke akaun iklan sekali lagi”, boleh diubah seperti berikut.

1. Klik “Settings & Privacy”.

2. Klik “Business Integrations”, Kemudian pilih “View and edit”.

3. Tekan untuk membuka tab “Manage your business”, kemudian tekan Simpan.

Memperbaiki masalah sistem memberitahu bahawa ” Anda belum menambah akaun iklan ini pada akaun perniagaan anda” dengan langkah-langkah berikut.

1. Klik ‘Anda belum menambahkan akaun iklan ini pada akaun perniagaan anda”, kemudian tekan “klik untuk edit”.

2. Pilih halaman perniagaan yang ingin anda hubungkan.

3. Pilih “Ad Account”, klik “Add”, kemudian pilih “Add an Ad Account”.

4. Nyatakan ID Ad Account yang sedang digunakan untuk berhubung menjadi Business Account.

ID Iklan dapat disalin dari halaman khalayak sasaran dalam sistem Kaojao.

Letakkan ID Ad Account anda di tempat kosong, kemudian tekan “Add Ad Account”.

Setelah ID iklan ditulis dengan sempurna, sistem akan menunjukkan hasil hubungan di bahagian window.

“Ad Account”

Klik untuk mulai membina Custom Audience.