Balas Komen Peribadi mengikut Keyword

Wujudkan komen ke dalam chat berdasarkan keyword. Sistem ini membantu peniaga menutup penjualan dengan keyword melalui chat. Jangan terlepas dari mewujudkan komen pelanggan ke dalam inbox apabila pelanggan komen mengikut keyword. Anda akan dapat membalas dengan menghantarkan mesej ke inboxnya.

1. Pilih Halaman yang anda mahukan, kemudian klik “Mengurus Kedai”.

2. Pilih balasan automatik, kemudian klik “balas mengikut keyword”.

3. Masukkan keyword yang anda mahu, tulis mesej yang ingin membalas, klik “Membalas komen masuk ke dalam inbox”, dan tekan “Simpan”.

4. Apabila pelanggan memberi komen dengan keyword dalam mesejnya, sistem akan membalas komen ke inbox secara automatik.