Balas Chat mengikut Keyword

Menjawab chat dengan cepat akan membantu anda menguruskan mesej secara keseluruhan. Jangan ketinggalan untuk menyediakan jawapan mesej berdasarkan keyword. Menetapkan chatbot untuk membalas mesej di Messenger ketika pelanggan menaip mesej dengan kombinasi keyword akan membantu peniaga supaya tidak terlepas dari mesej yang dikirimkan.

1. Pilih halam yang anda mahukan, kemudian klik “Mengurus Kedai”.

2. Pilih balasan automatik, kemudian klik ”Balas mengikut keyword”.

3. Masukkan keyword yang dikehendaki. Tentukan mesej yang ingin anda balas. memilih pilihan “Balas inbox” dan tekan “Simpan keyword baru”.

4. Apabila pelanggan menaip teks yang mengandungi keyword. Halaman akan membalas secara automatik dengan mesej yang telah ditetapkan.