MY Balas Komen & Tarik Komen mengikut keyword Instagram

Balas komen dan dapatkan komen berdasarkan keyword. untuk membolehkan pelanggan mengetahui maklumat dari kedai dengan segera. Apabila pelanggan memberi komen pada mesej yang mengandungi keyword, sistem akan balas secara automatik dan segera tarik komen ke dalam DM mengikut mesej yang anda tetapkan.

1. Pilih halaman yang anda ingin tetapkan kemudian klik ‘Mengurus Kedai’.

2. Pilih menu ‘Balasan automatik’ kemudian klik’ Balas mengikut keyword’.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-15-1024x486.png

3. Masukkan keyword yang diingini. Tentukan mesej yang ingin anda balas. Klik “Balas komen” dan untuk tarik komen ke DM, aktifkan pilihan. “Balas komen ke inbox ” kemudian tekan “Simpan keyword baru”

4. Apabila pelanggan menaip mesej yang mengandungi keyword yang ditetapkan, sistem akan balas secara automatik.