Mesej Sambutan & Butang Balasan bagi Messenger

Sediakan mesej sambutan dan btang balasan bagi messenger agar pelanggan anda tidak perlu menunggu jawapan dan boleh menerima maklumat tentang perniagaan anda dengan lebih cepat. Mesej sambutan dan balasan pantas dihantar kepada pelanggan hanya apabila mereka memulakan perbualan atau mengirimkan mesej ke halaman pada kali pertama sahaja.

Hanya satu sahaja yang boleh diaturkan antara butang “Mulai Guna” atau “Butang Balasan bagi Messenger”

1.Tetapkan mesej sambutang – butang balas pantas

1.Pergi ke halaman memilih Page, kemudian klik “Mengurus kedai”.

2. Klik Pengaturan Kedai, kemudian klik lagi “Persediaan inbox”.

3. Mulai menetap mesej sambutan dan butang balas pantas

Klik butang “Mulai guna”

Isikan mesej sambutan bagi butang balas pantas, anda boleh menyediakan soalan yang selalu dijumpai

( sebanyak 10 soalan).

Kedai boleh menyediakan mesej sambutan untuk mengenal pasti nama pelanggan secara automatik dengan menyalin perkataan “{{name}}” dari tab di atas dan memasukkannya ke dalam mesej.

Contoh mesej sambutan dan butang balasan pantas akan menunjuk hasilnya seperti gambar berikut.

2.Tetapkan mesej balasan bagi Messenger

1. Pilih halaman facebook yang anda mahukan, kemudian klik “Mengurus Kedai”

2. Klik menu “Balasan automatik”. Selepas itu pilih menu “Persediaan inbox”

3. Pilih “Guna Mesej Balasan”

Klik “+Tambah butang”

4. Kemudian tambahkan nama butang balas dan mesej balasan automatik.

“Teks” adalah nama butang automatik yang ingin ditunjukkan oleh kedai online kepada pelanggan.

“Mesej balasan” adalah mesej balasan automatik. boleh dibuka dengan mesej sambutan , lis produk, pembayaran FB, dll.

5. Untuk menambahkan butang balasan di Messenger, klik “+ Tambah Butang”.

Setelah mesej dan mesej balasan disiapkan, klik “Simpan”.

Contoh butang balasan bagi messenger

Catatan : Kedai dapat menetapkan hanya satu sahaja antara butang “Mulai Guna” atau “Butang Balasan bagi Messenger”