Sediakan Kunci Shortcut dalam Messenger

Menyediakan kunci shortcut akan membantu peniaga menjimatkan masa ketika memberi respons kepada pelanggan dan bekerja dengan lebih selesa kerana anda tidak perlu menaip ayat penuh, tetapkan sebagai keyword untuk siapkan respons yang kita ingin mengirimkan kepada pelanggan. Pengaturan ini akan disedia untuk kedai berkomunikasi dengan pelanggan 24 jam sehari.

Anda dapat melihat cara menggunakannya di bawah.

  

1. Pilih Halaman yang anda ingin menghubungkan , kemudian klik “Mengurus Kedai”.

2. Pilih “Balasan automatik”, kemudian klik “Shortcut Messenger”.

3.Tuliskan kunci shortcut di sebelah kiri dan mesej balasan kepada pelanggan di sebelah kanan. Anda dapat melampirkan 1 gambar.

Jika ingin menghantarkan maklumat serta lis barang-barang, cara pembayaran, maklumat hubungi dan lain-lain lagi boleh membuka pada menu maklumat tambahan selepas itu klik “Simpan”.

 

Gambar contoh ketika kedai sudah menaip kunci shortcut, dalam bingkai merah adalah kunci shorcut dan dalam bingkai hijau adalah mesej yang sudah disediakan.