Balas Chat mengikut Keyword  DM (Instagram)

Membalas sembang dengan cepat akan membantu anda menguruskan mesej secara keseluruhan. Jangan ketinggalan untuk menyediakan jawapan mesej berdasarkan keyword. Tetapkan chatbot untuk membalas DM (Instagram) ketika pelanggan menaip mesej dengan kombinasi keyword akan membantu peniaga supaya tidak terlepas dari mesej yang dikirimkan.

1. Pilih halaman yang anda ingin dihubungkan. Kemudian klik ‘Mengurus Kedai’.

2. Pilih ‘Balasan automatik’, kemudian klik ”Balas mengikut keyword”.

3. Masukkan keyword yang dikehendaki. Isikan mesej yang ingin anda balas. memilih pilihan “Balas inbox” dan tekan “Simpan keyword baru”.

Apabila pelanggan menaip teks yang mengandungi keyword. Sistem akan membalas secara automatik dengan mesej yang telah ditetapkan.