Sembunyikan Komen mengikut Keyword

Sembunyikan komen mengikut keyword atau menapis perkataan yang tidak sesuai. Untuk mengelakkan keterlihatan halaman tidak senonoh, anda boleh menyembunyikan kata-kata yang anda tidak mahu muncul di halaman Facebook anda dengan menu ini.

1. Pilih halaman yang anda mahukan, kemudian klik “Mengurus Kedai”.

2. Pilih balasan automatik, kemudian klik “Balas mengikut keyword”.

3. Tuliskan keyword yang anda ingin menyembunyikan, selepas itu sistem akan simpannya secara automatik.

Ketika pelanggan menaip mesej dengan menggunakan keyword. Sistem akan segera menyembunyikan komen itu, mereka yang dapat melihatnya ialah pemilik komen, kawan bagi pemberi komen dan admin halaman.