Balas Komen ke dalam Chat (setiap komen)

Menu ini menyediakan mesej automatik untuk membalas setiap komen di halaman Facebook. Anda dapat memilih untuk membalas dalam 2 jenis: membalas komen dan membalas komen masuk ke dalam chat. Buka kunci semua soalan dengan menarik komen ke dalam chat untuk menutup penjualan dan menghantar maklumat secara peribadi kepada pelanggan anda yang khas.

Untuk membalas komen, ikutilah langkah berikut:

1. Pilih halaman yang anda mahukan, kemudian klik “Mengurus Kedai”.

2. Pilih “Balasan automatik”, kemudian klik “Balas Komen”.

2. Untuk membalas komen, klik topik “Balas Komen”, aktifkan “Balas kepada setiap Komen”, kemudian tuliskan mesej balasan anda dan / atau tambahkan ilustrasi (anda boleh menambah mesej balasan ke komen anda sehingga sistem dapat memilih mesej untuk membalas komen secara rawak sebanyak 5 mesej).

3. Sistem akan membalas komen mengikut pengaturan yang sudah disediakan.

Untuk membalas komen ke dalam chat, ikutilah langkah berikut.

1. Pilih topik “Tarik komen ke dalam chat” ,kemudian aktifkan “Tarik setiap komen ke inbox”,. Tuliskan mesej balasan dan/atau tambahkan ilustrasi. Jika ingin mengambil komen pelanggan juga maka aktifkan “Masukkan komen penuh sebelum balas mesej”.

2. Sistem akan menarik komen dengan menghantar mesej kepada chat peribadi bagi pelanggan mengikut mesej yang disediakan oleh Kedai.