Sembunyikan dan like komen automatik

Ciri sembunyikan komen secara automatik adalah ciri yang menyembunyikan semua komen di halaman untuk membantu mengelakkan rampasan pelanggan. Ciri LIKE komen automatik adalah ciri LIKE setiap komen di halaman untuk mewujudkan kesan pertama bagi pelanggan.

1. Pilih halaman yang anda mahukan, kemudian klik ”Mengurus Kedai”.

2. Pilih “Balasan automatik”, kemudian klik ”Balas Komen”.

3. Lihat topik “Balas Komen”

Jika ingin menyembunyi setiap komen, aktifkan “Sembunyikan setiap Komen”

Jika ingin Like setiap komen, aktifkan “Like setiap Komen”.

Contoh bagi sembunyikan setiap komen dari pengguna.

Contoh bagi LIKE setiap komen.