Balas Komen mengikut Keyword

Balas komen mengikut Keyword supaya anda dapat menguruskan komen yang sesuai dengan keyword dengan respons yang tiada had. Menu ini akan menyediakan chatbot untuk membalas komen secara automatik apabila pelanggan memberi komen mengikut keyword.

1. Pilih halaman yang anda mahukan, kemudian klik “Mengurus Kedai”.

2. Pilih balasan automatik, kemudian klik “balas mengikut keyword”.

3. Masukkan keyword yang anda mahu, tulis mesej yang ingin membalas, klik “balas komen” dan tekan “Simpan”.

4. Apabila pelanggan memberi komen mengikut keyword, sistem akan membalas komennya dengan meggunakan mesej yang sudah disediakan secara automatik.