Balas Komen mengikut Pos

Menu balas komen post-by-post membolehkan peniaga untuk menyediakan jawapan bagi setiap pos, misalnya pos yang menjual t-shirt, pos yang menjual baju atau pos yang mengumumkan promosi, setiap pos akan mempunyai maklumat yang berbeza. Peniaga akan dapat menentukan mesej balasan untuk setiap pos seperti langkah berikut:

1. Pilih halaman yang ingin anda siapkan balas mengikut pos, kemudian klik “Mengurus Kedai”.

2. Pilih “Balasan automatik”, kemudian klik ”Balas mengikut Pos”.

3. Pilih “Aktifkan jawab mengikut pos”, kemudian pilih pos yang ingin anda menyediakan.

tuliskan mesej untuk balas komen, balas komen masuk ke dalam inbox dan balas mengikut keyword. (Tidak perlu bagi setiap topik ).

4. Apabila pelanggan memberi komen di bawah pos, sistem akan membalas dengan mesej yang anda tetapkan secara automatik.