แบน-ปลดแบนลูกค้าในไลฟ์สด

ร้านค้าสามารถแบนลูกค้า เพื่อไม่ให้ทำการ CF รหัสไลฟ์สดได้ เพื่อแก้ปัญหาลูกค้าที่มาก่อกวนการไลฟ์สด หรือลูกค้าที่เข้ามา CF เล่น ๆ โดยไม่โอนเงิน แต่ทั้งนี้ลูกค้าที่ถูกแบนยังสามารถเห็นโพสต์ และคอมเมนต์โพสต์ต่าง ๆ ได้ปกติ (แบนแค่การ CF ตามรหัสในไลฟ์สด) ซึ่งร้านค้าสามารถปลดแบนลูกค้าในภายหลังได้

แบนในขณะที่กำลังไลฟ์สด

1. เข้าสู่ระบบ เลือก ระบบ CF ไลฟ์สด

2. เลือกเพจที่ต้องการ คลิก “จัดการร้านค้า”

3. เลือกเมนู “เริ่มไลฟ์สดใหม่”

4. นำเมาส์ไปชี้ที่คอมเมนต์ CF ตามรหัสที่ต้องการจะแบน จากนั้นกดปุ่ม “แบน”

5. กดปุ่ม ‘ใช่’ เพื่อยืนยันการแบนผู้ใช้

แบนหลังไลฟ์สด

1.  เข้าสู่ระบบ เลือก ระบบ CF ไลฟ์สด

2. เลือกเพจที่ต้องการ คลิก “จัดการร้านค้า”

3. เลือกเมนู “เริ่มไลฟ์สดใหม่”

4. หากต้องการแบนลูกค้ารายบุคคล สามารถค้นหาชื่อ Facebook ได้ (ช่องสีเขียว) หรือหากต้องการแบนลูกค้าที่ CF สินค้า แต่ไม่โอนเงินทั้งหมด ให้เลือกสถานะการชำระเงินเป็น “รอลูกค้ายืนยัน” (ช่องสีแดง)

5. หากต้องการแบนรายบุคคล นำเมาส์ไปชี้ที่คอมเมนต์CFตามรหัสที่ต้องการจะแบน จากนั้นกดปุ่ม “แบน”

6. กดปุ่ม ‘ใช่’ เพื่อยืนยันการแบนผู้ใช้

7. หากต้องการแบนลูกค้าที่ไม่โอนเงินทั้งหมด กดปุ่ม ‘แบนผู้ใช้ที่ไม่ยืนยัน’

*ตัวอย่าง เมื่อลูกค้าถูกแบนจากการไลฟ์สด

ลูกค้าที่ถูกแบนจะยังสามารถมองเห็นเพจ และโพสต์ได้ปกติ แต่จะไม่สามารถ CF ตามรหัสไลฟ์สดได้

ปลดแบนลูกค้าไลฟ์สด

1. เข้าสู่ระบบ เลือก ระบบ CF ไลฟ์สด

2. เลือกเพจที่ต้องการ คลิก “จัดการร้านค้า”

3. เลือกเมนู ‘ร้านค้า’ แล้วเลือกเมนู “ผู้ใช้ที่ถูกแบนไม่ให้ CF”

หน้านี้จะแสดงรายชื่อผู้ใช้ถูกร้านค้าแบนไม่ให้ CF บนไลฟ์สดทั้งหมด

4. หากต้องการปลดแบนลูกค้าให้ติ๊กถูกที่ช่องด้านหน้า จากนั้นกดปุ่ม “ปลดแบน”

5. เมื่อปลดแบนเรียบร้อยชื่อของลูกค้าจะหายไปจากหน้านี้ ลูกค้าท่านนั้นจะสามารถ CF รหัสในไลฟ์สดได้ตามปกติ