ตั้งค่าการจัดส่ง

ตั้งค่าการจัดส่ง ร้านค้าสามารถเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าได้ตามที่ต้องการ โดยค่าเริ่มต้นการจัดส่งของทุกร้านค้าจะเป็น “จัดส่งฟรี” ทั้งการจัดส่งแบบปกติ และแบบไลฟ์สด ซึ่งคุณสามารถเพิ่มตัวเลือกการจัดส่งได้ ซึ่งขั้นตอนแรกให้เลือกประเภทการจัดส่งสำหรับร้านค้าของคุณ ตามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ เลือก จัดการเพจ ระบบตอบกลับอัตโนมัติ

2. เลือกเพจที่ต้องการ คลิก “จัดการร้านค้า”

3. เลือก “ตั้งค่าร้านค้า” เลื่อนหน้าจอลงมาที่หัวข้อ “การจัดส่ง”

4. เลือกประเภทการจัดส่ง

ประเภทการจัดส่ง มีดังนี้

  • ฟรีทุกคำสั่งซื้อ : ส่งฟรีทุกรายการจัดส่ง
  • อัตราคงที่ : อัตราการจัดส่งที่ไม่มีบวกเพิ่ม
  • คิดตามยอดรวม : อัตราการจัดส่งคิดตามยอดรวมทั้งหมดของราคาสินค้า เหมาะแก่การจัดโปรโมชัน เช่น ซื้อครบ 1,000 บาท ส่งฟรี
  • คิดตามน้ำหนัก : อัตราการจัดส่งคิดตามน้ำหนักรวมของสินค้า (หน่วย : กิโลกรัม)
  • คิดตามจำนวนสินค้า : คิดค่าส่งตามจำนวนสินค้าชิ้นแรก และชิ้นต่อไป

อัตราคงที่

อัตราการจัดส่งแบบคงที่ คือ อัตราการจัดส่งที่ไม่มีบวกเพิ่ม ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสินค้ากี่ชิ้นก็ตาม 

1. กด “+เพิ่มใหม่” เพื่อเพิ่มตัวเลือกการจัดส่ง

2. ใส่ชื่อขนส่งเเละอัตราค่าจัดส่ง จากนั้นกด “เปิดการใช้งาน” และกด “บันทึก”

3. ขนส่งที่เราพึ่งเพิ่มจะมาปรากฎด้านล่าง โดยร้านค้าสามารถเพิ่มขนส่งได้หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า

คิดตามยอดรวม

อัตราการจัดส่งคิดตามยอดรวมทั้งหมดของราคาสินค้า เหมาะแก่การจัดโปรโมชัน

เช่น ซื้อครบ 1,000 บาท ส่งฟรี

โดยร้านค้าจะต้องตั้งค่าแยกเป็น 2 ส่วน นั้นคือ ส่วนที่ยอดรวมไม่ถึง 1,000 บาท (คิดค่าส่งปกติ) และยอดรวมเกิน 1,000 บาท (ส่งฟรี)

1. กด +เพิ่มใหม่ เพื่อเพิ่มตัวเลือกการจัดส่ง

2. ตั้งค่าส่วนที่ยอดรวมไม่ถึง 1,000 บาท (คิดค่าส่งปกติ)

ใส่ชื่อขนส่ง, อัตราค่าจัดส่งปกติ และใส่ยอดรวมต่ำสุด/สูงสุดตามที่ต้องการ

ในตัวอย่าง ยอดรวมสูงสุดจะเป็น 999 บาท (เนื่องจากสั่งสินค้ายอดรวมไม่ถึง 1,000 บาท จะคิดค่าส่งปกติ) จากนั้นกด “บันทึก”

3. ตั้งค่าส่วนที่ยอดรวมเกิน 1,000 บาท (ส่งฟรี)

ใส่ชื่อขนส่ง, อัตราค่าจัดส่งเป็น 0 บาท (ส่งฟรี)  และใส่ยอดรวมต่ำสุด/สูงสุดตามที่ต้องการ

ในตัวอย่าง ยอดรวมต่ำสุดจะเป็น 1,000 บาท จากนั้นกด “บันทึก”

4. ขนส่งที่เราพึ่งเพิ่มจะมาปรากฎด้านล่าง

โดยร้านค้าสามารถกำหนดยอดรวมตามใจชอบแล้วแต่โปรโมชันในช่วงนั้น ๆ

คิดตามน้ำหนัก

อัตราการจัดส่งคิดตามน้ำหนักรวมของสินค้า (หน่วย : กิโลกรัม) ซึ่งร้านค้าจะต้องใส่น้ำหนักของสินค้าแต่ละชิ้นตอนเพิ่มสินค้าด้วย

โดยการตั้งค่าจะนิยมตั้งค่าแบบขั้นบันได คล้ายกับการคิดราคาตามบริษัทขนส่งนั้นเอง (น้ำหนักเพิ่มขึัน ค่าส่งเพิ่มขึ้นตาม)

1. กด +เพิ่มใหม่ เพื่อเพิ่มตัวเลือกการจัดส่ง

2. ใส่ชื่อขนส่ง, อัตราค่าจัดส่ง และน้ำหนักต่ำสุด/สูงสุด จากนั้นกด “บันทึก”

3. ขนส่งที่เราพึ่งเพิ่มจะมาปรากฎด้านล่าง

คิดตามจำนวนสินค้า

ระบบจะคิดค่าส่งตามจำนวนสินค้าชิ้นแรก และชิ้นต่อไป เช่น ค่าส่ง 40 บาท ชิ้นต่อไปบวกเพิ่มตัวละ 10 บาท

1. ใส่ชื่อขนส่ง เเละอัตราค่าจัดส่งชิ้นแรก/ชิ้นถัดไป จากนั้นกด “เปิดใช้งาน” และกด “บันทึก” 

2. ขนส่งที่เราพึ่งเพิ่มจะมาปรากฎด้านล่าง โดยร้านค้าสามารถสังเกตขนส่งที่เปิดใช้งานอยู่ได้ในช่อง “เปิดใช้งาน” (กรอบเขียว)