ปุ่มตอบกลับบน Instagram (DM)

ปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ Instagram เพื่อให้ลูกค้าของคุณไม่ต้องรอการตอบกลับที่ยาวนาน ปุ่มตอบกลับจะเเสดงเมื่อลูกค้าทักเข้ามาครั้งเเรกเท่านั้น

ตั้งค่าครั้งเดียว สามารถใช้ได้ทั้งบนระบบ Facebook เเละ Instagram

1. เข้าสู่ระบบ เลือก จัดการเพจ ระบบตอบกลับอัตโนมัติ

2. เลือกเพจที่ต้องการ คลิก “จัดการร้าน”

3. เลือก “ตอบอัตโนมัติ” จากนั้นกด “ตั้งค่า Inbox”

4. คลิก “+เพิ่มปุ่ม”

5. จากนั้นเพิ่มชื่อปุ่มตอบกลับ เเละ ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

  • กรอบสีเขียว คือ “ชื่อปุ่มตอบกลับ” ชื่อปุ่มอัตโนมัติที่ร้านค้าต้องการเเสดงให้ลูกค้าทราบ
  • กรอบสีแดง คือ “ข้อความตอบกลับ” แสดงอัตโนมัติเมื่อลูกค้าคลิกที่ชื่อปุ่ม

6. ร้านค้าสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆได้

  • ข้อความ & รูปภาพ : ระบบจะส่งข้อความ และรูปภาพ ที่ได้ใส่ไว้
  • รับชำระเงินบน FB : เปิดบิล Facebook Pay
  • รายการสินค้า : ระบบจะแสดงสินค้าทั้งหมดที่ร้านค้าลงไว้ในระบบ Kaojao
  • รายละเอียดสินค้า : ระบบจะแสดงสินค้าชิ้นเดียวที่ร้านค้าลงไว้ในระบบ Kaojao โดยร้านค้าสามารถเลือกสินค้าชิ้นนั้นได้ 
  • ข้อความต้อนรับ : ระบบจะแสดงข้อความต้อนรับ

7. หากต้องการเพิ่มปุ่มตอบกลับบน Messenger คลิก “+เพิ่มปุ่ม”

เมื่อตั้งค่า ข้อความ เเละข้อความตอบกลับเรียบร้อย คลิก “บันทึก”

*ตัวอย่าง ปุ่มตอบกลับบน Instagram Direct Message (DM)

**ตั้งค่าครั้งเดียว สามารถใช้ได้ทั้งบนระบบ Facebook เเละ Instagram**