สร้างข้อความตอบกลับ Reaction ข้อความ

ตอบกลับ Reaction เมื่อลูกค้าส่ง Reaction ข้อความกลับมายังร้านค้า ระบบจะตอบกลับข้อความตาม Reaction ที่ร้านค้าตั้งค่า เริ่มสร้างข้อความตอบกลับได้ดังนี้

1.ไปที่ร้านค้า เลือก “เมนูเเละการตอบกลับ”

2. ตั้งค่าข้อความตอบกลับเมื่อลูกค้าส่ง Reaction ข้อความต่อร้านค้า สามารถตั้งค่าข้อความตอบกลับตามอารมณ์ของอิโมจินั้นๆ

กด “เปิด” ปุ่มตั้งค่าให้เป็นสีเขียว

ตัวอย่าง Reaction ข้อความ