ตอบคอมเมนต์ และ ตอบคอมเมนต์เข้าแชท (ทุกคอมเมนต์ใน Live สด)

เปิดใช้งานฟีเจอร์ “ตอบคอมเมนต์โพสต์ Live สด” และ “ดึงทุกคอมเมนต์เข้าแชท” เพื่อให้ระบบตอบอัตโนมัติทุกคอมเมนต์ขณะที่คุณไลฟ์สด ไม่พลาดทุกคอมเมนต์ เก็บครบทุกออเดอร์ ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

ตั้งค่าตอบคอมเมนต์โพสต์ Live สด

1. เข้าสู่ระบบ เลือก จัดการเพจ ระบบตอบกลับอัตโนมัติ

2. เลือกเพจที่ต้องการ คลิก “จัดการร้านค้า”

3. เลือก “ตอบอัตโนมัติ” จากนั้นคลิก “ตอบคอมเมนต์” เลื่อนหน้าจอลงมาที่หัวข้อ “คอมเมนต์โพสต์ Live สด”

4. เปิดใช้งาน “ตอบทุกคอมเมนต์” ระบุข้อความตอบกลับในกล่องข้อความขวามือ

หากต้องการเพิ่มข้อความตอบกลับ คลิกที่ “+เพิ่มข้อความตอบกลับ (สุ่มตอบ) เพิ่มได้สูงสุด 5 ข้อความ ระบบจะทำการบันทึกอัตโนมัติ

*ตัวอย่าง ข้อความตอบกลับคอมเมนต์โพสต์ Live สด

ตั้งค่าดึงทุกคอมเมนต์เข้าแชทโพสต์ Live สด

เปิดใช้งาน “ดึงทุกคอมเมนต์เข้าเเชท” และระบุข้อความในกล่องด้านขวามือ (ระบบจะบันทึกอัตโนมัติ)

หากต้องการให้แสดงคอมเมนต์ของลูกค้าในข้อความตอบกลับ ให้เปิดใช้งาน “แทรกคอมเมนต์เต็มไว้ก่อนข้อความ”

*ตัวอย่าง การดึงคอมเมนต์เข้าแชทโพสต์ Live สด