สร้างกลุ่มเป้าหมาย Custom Audience

ร้านค้าสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมาย Custom Audience เพื่อยิงโฆษณาได้ตรงกลุ่มมากขึ้น โดยสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูล ลูกค้าที่ส่งสลิปเข้ามาทางอินบ็อกซ์, คอมเมนต์ เเละคีย์เวิร์ดต่าง ๆ ดูวิธีการตั้งค่าเพิ่มเติม

สร้างกลุ่มเป้าหมายลูกค้า Custom Audience ได้ทั้งหมด 5 กลุ่มเป้าหมาย :

1. ลูกค้าที่ส่งสลิปทางอินบ็อกซ์ คือการสร้างกลุ่มเป้าหมายจากลูกค้าที่เคยส่งสลิปการชำระเงินเข้ามายังเเชท ร้านค้าจำเป็นต้อง “เปิดใช้งานระบบคอนเฟิร์มสลิป” ก่อน

เข้าสู่ระบบ เลือก ร้านค้าที่ต้องการ จากนั้นไปที่ “ตั้งค่าร้านค้า” เลือก “เปิดใช้งานระบบคอนเฟิร์มสลิป”

2. กลุ่มเป้าหมายอินบ็อกซ์ เเละคอมเมนต์ (เฉพาะคีย์เวิร์ด) คือ การสร้างกลุ่มเป้าหมายจากคีย์เวิร์ด ระบบจะดึงคีย์เวิร์ดที่ร้านค้าตั้งค่า เพื่อใช้สร้างเป็นกลุ่มเป้าหมาย

เลือก “ตอบอัตโนมัติ” จากนั้นเลือก “ตอบตามคีย์เวิร์ด”

เปิดใช้งาน “สร้าง Custom Audience”, “ตอบอินบ็อกซ์” และ “ตอบคอมเมนต์”

3.อินบ็อกซ์ (ทั้งหมด) คือ การสร้างกลุ่มเป้าหมายจากลูกค้าที่ส่งข้อความมายังเพจ (ทั้งหมด)

4.คอมเมนต์ (ทั้งหมด) คือ การสร้างกลุ่มเป้าหมายจากลูกค้าที่คอมเมนต์หน้าเพจ (ทั้งหมด)

5.อินบ็อกซ์ เเละ คอมเมนต์ (ทั้งหมด) คือ การสร้างกลุ่มเป้าหมายจากลูกค้าที่ส่งข้อความ เเละ คอมเมนต์หน้าเพจ (ทั้งหมด)

เริ่มสร้างกลุ่มเป้าหมาย Custom Audience

1. เข้าสู่ระบบ เลือก จัดการโฆษณา Facebook

2. เลือก “บัญชีโฆษณา”

3. คลิกที่ “Custom Audience”

4. ยอมรับเงื่อนไขการสร้าง Custom Audience กด “คลิกที่นี่เพื่อแก้ไข”

5. กด “ยอมรับ”

6. เลือกเพจที่ต้องการสร้าง Custom Audience

เปิดตัวเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้าง สามารถเปิด-ปิด ตัวเลือกกลุ่มเป้าหมายตามที่ต้องการได้

สามารถเช็กการเชื่อมต่อกลุ่มเป้าหมายที่เลือกได้ที่ “ตัวจัดการโฆษณา (Ad Manager)”

จากนั้นเลือก “กลุ่มเป้าหมาย (Audience)”

ระบบจะเริ่มเก็บกลุ่มเป้าหมาย หลังจากการเปิดใช้งาน และเริ่มสร้างกลุ่มเป้าหมาย หลังจากมีลูกค้าทักเข้ามาในเพจ ตรงตามข้อกำหนดทั้ง 5 แบบ

หากพบปัญหาการใช้งาน

คลิก เพื่อแก้ปัญหาในการสร้าง Custom Audience