เพิ่มสต็อกสินค้า และ ตั้งค่ารหัส CF

ร้านค้าสามารถเพิ่มสต็อกสินค้า ตั้งค่ารหัส CF และเปิดให้ CF ย้อนหลังจากจบไลฟ์ได้ ใน Kaojao Live เพื่อให้ลูกค้า CF สินค้าได้ทั้งขณะไลฟ์และจบไลฟ์ ดังนี้

1.  เข้าสู่ระบบ เลือก ระบบ CF ไลฟ์สด

2. เลือกเพจที่ต้องการ คลิก “จัดการไลฟ์สด”

3. คลิก “รายการรหัส CF”

4. จากนั้นคลิกปุ่ม “+สร้างรหัสใหม่”

5. เพิ่มสินค้า ใส่รายละเอียดต่าง ๆ เมื่อเรียบร้อยแล้วกด “บันทึก”

6. ระบบจะแสดงรายการสินค้า

  • หากต้องการ “แก้ไข” สินค้า ให้กดไอคอน “ดินสอ”
  • หากต้องการ “ลบ” คลังสินค้า ให้กดไอคอน “ถังขยะ”
  • หากต้องการ “เปิดให้ CF ย้อนหลัง” ให้กดเลื่อนเปิดการใช้งานให้เป็นสีเขียว