เพิ่มสต็อกสินค้าและตั้งค่ารหัส CF ใน Kaojao Live

ร้านค้าสามารถเพิ่มสต็อกสินค้าและตั้งค่ารหัส CF ใน Kaojao Live เพื่อให้ลูกค้า CF ขณะไลฟ์สดได้ ดังนี้

1.  เข้าสู่ระบบ เลือก ระบบ CF ไลฟ์สด

2. เลือกเพจที่ต้องการ คลิก “จัดการไลฟ์สด”

3. คลิก “รายการรหัส CF”

4. จากนั้นคลิกปุ่ม “+สร้างรหัสใหม่”

5. เพิ่มสินค้า ใส่รายละเอียดต่าง ๆ เมื่อเรียบร้อยแล้วกด “บันทึก”

6. ระบบจะแสดงรายการสินค้า

  • หากต้องการ “แก้ไข” สินค้า ให้กดไอคอน “ดินสอ”
  • หากต้องการ “ลบ” คลังสินค้า ให้กดไอคอน “ถังขยะ”