นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจเบื้องต้นของ Meta สำหรับผู้ลงโฆษณา

ผู้ลงโฆษณาบน Facebook สามารถศึกษาข้อกำหนดนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจเบื้องต้น เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการละเมิดหลักปฏิบัติทางธุรกิจโดยไม่ได้ตั้งใจได้ ทำให้การยิงโฆษณาเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และให้ได้ผลลัพธ์ทางการตลาดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ป้องกันการถูกจำกัดการโฆษณา

วัตถุประสงค์ของ Meta ในการกำหนดนโยบายการใช้งาน เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัย และทำให้ชุมชนมีคุณภาพอยู่เสมอ ดังนั้นหากผู้ลงโฆษณามีการละเมิดนโยบาย อาจถูกจำกัดการใช้งาน การโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในเครือ Meta ได้

บัญชีโฆษณา หรือ Ad Account คือ บัญชีจัดการโฆษณาของ Meta ซึ่งจะอยู่ในบัญชีจัดการธุรกิจ Meta เป็นช่องทางให้ผู้ลงโฆษณาสามารถสร้างแคมเปญ โฆษณาต่าง ๆ ชำระค่าบริการ รวมถึงการดูข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการโฆษณาในอนาคตได้

หากบัญชีโฆษณาถูกจำกัดจะเกิดอะไรขึ้น

 • ไม่สามารถเข้าใช้งานหน้าจัดการบัญชีโฆษณาได้
 • ไม่สามารถสร้างแคมเปญ หรือโฆษณาใหม่ได้
 • โฆษณาที่กำลังเผยแพร่จะถูกปิดอัตโนมัติทั้งหมด
 • ไม่สามารถจัดการสินทรัพย์โฆษณาหรือผู้คนในธุรกิจได้

สาเหตุที่ทำให้บัญชีโฆษณาถูกจำกัด

4 สาเหตุที่พบบ่อย ส่งผลต่อสินทรัพย์ทางธุรกิจและอาจนำไปสู่การถูกจำกัดบัญชีโฆษณาได้

 1. เนื้อหาที่มีลักษณะละเมิด
 2. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ข้อบังคับ
 3. ความถูกต้องของบัญชี
 4. เกี่ยวข้องกับบัญชีที่โดนปิดไปก่อนหน้านี้

1. เนื้อหาที่มีลักษณะละเมิด

1.1 มีการกล่าวถึงลักษณะส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “คุณ/ของคุณ” ในการกล่าวถึงลักษณะส่วนบุคคลและสถานะของผู้ชม (ตัวอย่าง เชื้อชาติ, ชาติพันธุ์, อายุ, สถานะทางการเงิน)

ตัวอย่าง: เนื้อหาที่มีการกล่าวถึงลักษณะส่วนบุคคล

1.2 กล่าวถึงสุขภาพและรูปลักษณ์ส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการใช้ภาพก่อนและหลังการใช้สินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่เกินจริง มีเนื้อหาที่ชี้นำให้ผู้พบเห็นมีความคิดในแง่ลบต่อตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุมอาหาร การลดน้ำหนัก หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพอื่น ๆ

ตัวอย่าง: เนื้อหาที่กล่าวถึงสุขภาพและรูปลักษณ์ส่วนบุคคล

1.3 ใช้รูปภาพที่มีคุณภาพต่ำ หลีกเลี่ยงการใช้ภาพโฆษณาที่ผ่านการครอบตัดมากเกินไป หรือที่ต้องคลิกเพื่อดูภาพเต็ม หรือเนื้อหาที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้คนกดแชร์ในลักษณะหลอกลวง หรือสร้างความรำคาญ โดยการพยายามทำให้เข้าใจผิด เพื่อเพิ่ม Engagement ซึ่งโฆษณาลักษณะนี้จะส่งผลให้ผู้ชมรู้สึกว่าถูกกวนใจ

ตัวอย่าง: เนื้อหาที่ประกอบด้วยภาพที่มีคุณภาพต่ำ

1.4 ใช้ฟังก์ชั่นที่ไม่มีอยู่จริง เช่น การใช้ภาพลอกเลียนปุ่มเล่นวิดีโอ การแจ้งเตือน หรือกล่องกาเครื่องหมาย เช่นเดียวกับโฆษณาที่มีฟีเจอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้จริง เช่น คำถามแบบหลายตัวเลือก

ตัวอย่าง: เนื้อหาที่ใส่ฟังก์ชันที่ไม่มีอยู่จริง

1.5 ผลลัพธ์ที่เกินจริง โฆษณาจะต้องไม่มีลักษณะของการให้คำมั่นสัญญา หรือบอกเป็นนัยเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ดูเกินจริงด้านสุขภาพ การลดน้ำหนัก หรือบอกเป็นนัยเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ดูเกินจริง ด้านสุขภาพ การลดน้ำหนัก หรือโอกาสในทางเศรษฐกิจ

ตัวอย่าง: เนื้อหาที่แสดงผลลัพธ์เกินจริง

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาที่มีลักษณะละเมิด

 • เนื้อหาที่มีลักษณะหลอกลวง
 • สินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย
 • เนื้อหาที่ชี้นำทางเพศ
 • ยาสูบและสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 • ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามรายใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิตามกฎหมายอื่น ๆ
 • การโปรโมตหรือขายสินค้าลอกเลียนแบบ
 • แลนดิ้งเพจที่ไม่สามารถใช้งานได้

2. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ข้อบังคับ นโยบายการโฆษณาที่มีผลต่อสินทรัพย์ธุรกิจ
ตัวอย่างของความพยายามที่จะหลบเลี่ยงการใช้ข้อบังคับของ Meta มีดังนี้

 • พยายามสร้างบัญชีโฆษณาใหม่หรือสินทรัพย์ธุรกิจอื่น ๆ หลังจากบัญชีที่มีอยู่ถูกจำกัดการใช้งานเนื่องจากละเมิดนโยบายของ Meta
 • สร้างและเผยแพร่โฆษณาที่ละเมิดนโยบายชิ้นเดิมหรือคล้ายคลึงกันในสินทรัพย์ธุรกิจหลาย ๆ รายการ
 • ระบบการหลีกเลี่ยง ใช้เทคนิคที่สามารถซ่อนเนื้อหาหรือหน้าปลายทางของโฆษณาได้
  • จำกัดไม่ให้ Meta เข้าถึงเพื่อทำการตรวจสอบหน้าแลนดิ้งเพจที่ใช้ในโฆษณา เช่น การแสดงเนื้อหาต่างกัน (Cloaking)
  • ใช้ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ Unicode ในข้อความโฆษณาโดยมีเจตนาทำให้คำหรือวลีดูสับสน
  • ใช้ภาพที่ไม่ชัดเจนในการโฆษณา

ตัวอย่าง: เนื้อหาที่พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ข้อบังคับ

3. ความถูกต้องของบัญชี นโยบายการโฆษณาที่มีผลต่อสินทรัพย์ธุรกิจ บัญชีของผู้ลงโฆษณาจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อชุมชน โดยรวมถึงบัญชีที่เป็นภัยต่อการรักษาความปลอดภัยของบัญชีอื่น ๆ และบริการของ Meta

4. เกี่ยวข้องกับบัญชีที่โดนปิดไปก่อนหน้า นโยบายการลงโฆษณาที่มีผลต่อสินทรัพย์ธุรกิจ ผู้ลงโฆษณาจะต้องไม่จัดการบัญชีธุรกิจที่เชื่อมโยงกับบัญชีธุรกิจอื่น ๆ ที่มีการใช้งานไม่เหมาะสม หรือมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับบัญชีที่ถูกจำกัด

ตัวอย่าง: เกี่ยวข้องกับบัญชีที่โดนปิดไปก่อนหน้า

เมื่อถูกจำกัดบัญชีโฆษณาต้องทำอย่างไร

ความเข้าใจผิดที่มักพบบ่อยเมื่อถูกจำกัดบัญชีโฆษณา

❌ ไม่จำเป็นต้องยื่นอุทธรณ์ แค่สร้างบัญชีโฆษณาใหม่ก็พอ

❌ การยื่นอุทธรณ์ใช้เวลานาน

❌ ไม่ควรยื่นอุทธรณ์ เพราะส่งผลเสียต่อบัญชี

ซึ่งหลักการปฏิบัติที่ Meta แนะนำ คือ การยื่นอุทธรณ์บัญชีโฆษณาที่ถูกจำกัด

ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์เมื่อถูกจำกัดบัญชีโฆษณา

1. ไปที่คุณภาพบัญชี โดยสามารถเข้าถึงคุณภาพบัญชีผ่านการแจ้งเตือนการจำกัด (ในผลิตภัณฑ์และอีเมล) หรือผ่าน URL: facebook.com/accountquality

(ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้าสู่ระบบบัญชีโฆษณาที่ต้องการ ก่อนที่จะเข้าไปยังหน้าคุณภาพบัญชี)

2. ไปที่แท็บ “ปัญหาเกี่ยวกับบัญชี” หรือแท็บ “ภาพรวมสถานะบัญชี” จากนั้นให้คลิกที่ “สินทรัพย์ที่ถูกจำกัด”

3. ไปที่ “สิ่งที่คุณสามารถทำได้” (ด้านขวา) แล้วคลิกปุ่มสีน้ำเงิน “ขอให้ตรวจสอบ”

3.1 การตรวจสอบยืนยันเอกสารประจำตัวของผู้ลงโฆษณา (ในกรณีที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณา) ผู้ลงโฆษณาจะต้องคลิก “ยืนยันข้อมูลระบุตัวตน” ในส่วน “สิ่งที่คุณสามารถทำได้” (หากไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารยืนยันเอกสารประจำตัว ให้ดำเนินการไปยังข้อที่ 4 ได้เลย)

4. เลือกสาเหตุของการขอตรวจสอบ จากนั้นจึงค่อยส่งคำขอ

เมื่อยื่นอุทธรณ์แล้ว จะมีระยะเวลาในการดำเนินการแตกต่างกัน โดยเร็วที่สุดภายใน 48 ชม. ซึ่งผลการอุทธรณ์ ผู้ลงโฆษณาจะได้รับการแจ้งผลการอุทธรณ์ และสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกครั้ง หากไม่พอใจกับผลลัพธ์ดังกล่าว

สรุป สิ่งที่ควรทำหากสงสัยว่าละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจหรือไม่

สิ่งที่ควรทำ

✔ ตรวจสอบว่าบัญชีโฆษณาของคุณถูกปิดใช้งานแล้วหรือยัง โดยเข้าไปที่แดชบอร์ดคุณภาพบัญชี

✔ ตรวจสอบว่าคุณได้ละเมิดนโยบายใด ๆ หรือไม่

✔ ยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านคุณภาพบัญชี โดยใช้ช่องขอให้ตรวจสอบ

สิ่งที่ไม่ควรทำ

❌ สร้างบัญชีโฆษณาใหม่ และเริ่มการโฆษณาโดยใช้บัญชีโฆษณาที่สร้างขึ้นมาใหม่

*เอกสารนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของ Meta และผู้ลงโฆษณาตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนและนโยบายโฆษณาของเรา ตลอดจนสิ่งที่ควรทำเมื่อสินทรัพย์ทางธุรกิจของคุณถูกจำกัดโดย Meta*
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจเบื้องต้น ฉบับเต็ม