การจัดการโฆษณา Facebook

ฟีเจอร์จัดการโฆษณา Facebook ช่วยให้เพจร้านค้าจัดการโฆษณาได้แบบมืออาชีพ เพิ่ม-ลดงบอัตโนมัติ ยิงโฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมาย ประหยัดงบประมาณ ค้นหาความสนใจ ติดตามเพจคู่แข่ง เชื่อมต่อโฆษณาประเภทข้อความเข้ากับแชทบอท และสร้างกลุ่มเป้าหมาย Custom Audience เพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณา และให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

1. สมัครใช้งาน Kaojao.com

สามารถ “เข้าสู่ระบบ” ได้ 3 แบบ ได้แก่ Email, Google และ Facebook

หากมีบัญชี Kaojao แล้ว สามารถ login บัญชีเดิมได้เลย

2. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย เลือก จัดการโฆษณา Facebook

เลือก Log in With Facebook หรือ เชื่อมต่อบัญชีโฆษณากับ Facebook

เปิดใช้งาน “ชื่อบัญชีโฆษณา” ที่ต้องการเชื่อมต่อ จากนั้นกด “บันทึก”

3. เลือก “ชื่อบัญชีโฆษณา”

4. ระบบจะแสดงหน้า Facebook Ads รวมฟีเจอร์ต่าง ๆ ไว้ ดังนี้

  • A เมนูหน้าแรก เป็นการแนำนำการตั้งค่าร้านค้าเบื้องต้น
  • B แคมเปญโฆษณา แสดงแคมเปญโฆษณาทั้งหมด
  • C ค้นหาความสนใจ ช่วยค้นหาพฤติกรรม หรือความสนใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
  • D ติดตามเพจคู่แข่ง ดูเทรนด์ เนื้อหาและโฆษณาเพจคู่แข่ง ที่ได้รับความนิยม
  • E Custom Audience สร้างกลุ่มเป้าหมาย Custom Audience สำหรับยิงโฆษณา
  • F เริ่มสร้างโฆษณา สร้างแคมเปญโฆษณาบนหน้า Ads Manager
  • G +เชื่อมต่อบัญชีโฆษณา เพิ่มบัญชีโฆษณาอื่น ๆ

*ตัวอย่าง เมนูหน้าแรก

*ตัวอย่าง หน้าแคมเปญโฆษณา

*ตัวอย่าง หน้าค้นหาความสนใจ

ดูวิธีใช้งาน : ค้นหาความสนใจ

*ตัวอย่าง หน้าติดตามเพจคู่แข่ง

ดูวิธีใช้งาน : ติดตามเพจคู่แข่ง

*ตัวอย่าง หน้า Custom Audience

ดูวิธีใช้งาน : สร้างกลุ่มเป้าหมาย Custom Audience