แบบทดสอบ

สร้างเเบบทดสอบ เพื่อส่งแบบทดสอบใน Messenger ซึ่งใช้ได้ในหลายกรณี เช่น แบบทดสอบวัดความรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วม สร้างแคมเปญ และกิจกรรมต่างๆ โดยจะมีการรวบรวมคะแนนและสามารถกำหนดคำตอบที่ถูกต้องได้

1. เลือกเพจ Facebook จากนั้นเลือก “จัดการร้าน”

2. เลือกเมนู “ตอบอัตโนมัติ” 

3.  เลือกเมนู แบบสอบถาม/ทดสอบ

4. กดปุ่ม ” + แบบสอบถาม / ทดสอบ ใหม่ “ พร้อมตั้งชื่อแบบทดสอบ เลือก “แบบทดสอบ” และกด “บันทึก

5. ใส่คำอธิบายแบบทดสอบ สามารถเปลี่ยนข้อความในปุ่ม “เริ่มต้น” ได้หากต้องการ, เลือกเปิด/ปิด “ใช้งานข้อความเริ่มต้น” และเปลี่ยนข้อความในปุ่มได้

6. ตั้งคำถามและเพิ่มตัวเลือกคำตอบ โดยกดปุ่มวงกลมข้างหน้าคำตอบที่ต้องการตั้งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง แล้วกด “บันทึก” (เลือกให้ตอบแบบตัวเลือกหรือแบบข้อความได้)

7. เปิด “ใช้งานข้อความปิดท้าย” ซึ่งสามารถแทรกคะแนนด้วยการพิมพ์คำว่า {{score}} ลงไปในข้อความ และเปิด/ปิด “ปุ่มเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง”

จากนั้นระบุข้อความเกริ่นนำ และแชร์แบบทดสอบโดยกดที่ลิงค์ด้านล่าง

8. คลิกที่ปุ่ม “Send me messages” เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบใน Messenger

9. แบบทดสอบจะแสดงผลตามรูปด้านล่าง

10. หากต้องการดูผลแบบทดสอบให้เลือก “ดาวน์โหลดผลลัพธ์”

11. ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะเป็นไฟล์นามสกุล Excel และแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดตามตัวอย่าง