ต่ออายุสมาชิก/ยกเลิกเเพ็คเกจ

วิธีการยกเลิกอายุสมาชิก หรือเปลี่ยนเเพ็คเกจการใช้งาน สามารถทำได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

เลือก “บัญชี” จากนั้นกด “ต่ออายุสมาชิก/ยกเลิกเเพ็คเกจ”