ต่ออายุสมาชิก/ยกเลิกเเพ็คเกจ

วิธีการยกเลิกอายุสมาชิก หรือเปลี่ยนเเพ็คเกจการใช้งาน สามารถทำได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

1) เลือก “บัญชี” จากนั้นกด “ต่ออายุสมาชิก/ยกเลิกเเพ็คเกจ”

2) ระบุสาเหตุ ที่ท่านต้องการยกเลิก แล้วกด “ยืนยัน”

3) เลือกว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหรือไม่ แล้วกด “ยืนยัน”

4) คลิก “OK”