มองไม่เห็นเพจ Facebook

เเก้ปัญหาเชื่อมต่อ Facebook เพจ เเละมองไม่เห็น Facebook เพจ อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้

1. ร้านค้าของคุณยังไม่ได้เปิดการเข้าถึงเพจกับเเอพ Kaojao

2. ไม่ได้เป็นผู้ดูแลเพจ (Admin)

3. แอป Kaojao มองไม่เห็นเพจ แก้ไขด้วยการลบแอปอื่นทั้งหมดและ Kaojao ทิ้ง แล้วกดเชื่อมต่อใหม่

โดยรายละเอียดในการแก้ไขมีดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ต้องการเพิ่มร้านค้าใหม่ แต่มองไม่เห็นเพจ ให้ตรวจสอบว่าเพจ Facebook เพจของคุณ ได้เปิดการเข้าถึงไว้หรือไม่

ไปที่ Facebook ส่วนตัวจากนั้นเลือก “การตั้งค่า”

เลือก “การผสานรวมธุรกิจ” จากนั้นเลือก “ดูเเละเเก้ไข”

ตรวจสอบว่าได้กดเปิดการเข้าถึง Facebook ที่เชื่อมกับเพจหรือไม่ ถ้ายังให้กดเปิด จากนั้นกดบันทึก

2. ตรวจสอบว่าเป็นผู้ดูแลเพจ (Admin) หรือไม่

ไปที่ Facebook เพจแล้วเลือก “การตั้งค่า”

เลือก “บทบาทในเพจ” แล้วตรวจสอบสถานะ หากยังไม่ได้เป็นผู้ดูแลเพจ ให้ผู้ดูแลเพจปัจจุบันเปลี่ยนการตั้งค่า

3. ลบแอป Facebook ออกทั้งหมด รวมถึงแอป Kaojao แล้วกดเชื่อมต่อใหม่

ไปที่ Facebook ส่วนตัว เลือก “การตั้งค่า”

เลือก “การผสานรวมธุรกิจ” แล้วลบแอปออกทั้งหมด รวมถึงแอป Kaojao

ไปที่หน้า Kaojao แล้วเลือกเชื่อมต่อกับ Facebook สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1

1. เข้าสู่ระบบ เลือก จัดการเพจ ระบบตอบกลับอัตโนมัติ

2. เชื่อมต่อใหม่จากหน้าเลือกเพจ คลิกไอคอน “Facebook” หรือ “Messenger”

3. เลือกเพจที่ต้องการเชื่อมต่อ เปิดปุ่มให้เป็นสีเขียว จากนั้นกด “บันทึก”

เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยจะมีโปรไฟล์เพจ Facebook เเสดงตามภาพตัวอย่าง

วิธีที่ 2

1. ไปที่ “ตั้งค่าร้านค้า” คลิก “+เชื่อมต่อ” จะเห็นข้อความยังไม่เชื่อมต่อ

2. เลือกเพจเเละทำการเชื่อมต่อเพจ จากนั้นกด “บันทึก”

เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยจะมีโปรไฟล์เพจ Facebook เเสดงตามภาพตัวอย่าง